Konec nejasností: Jednoduché vysvětlení rezervačních smluv!

Datum zveřejnění článku 16.11.2023

V letošním roce se díky novému rozsudku Nejvyššího soudu hodně diskutují rezervační smlouvy. Koluje spousta nepřesných informací a víme, že je (nejen) pro makléře často náročné se v tématu zorientovat. 

Ve skutečnosti je to ale snadné a tady od nás máte jednoduché vysvětlení!

 

V ABESu máme smlouvy koncipovány tak, aby vás chránily a máme rozsudky, kde naši klienti vyhráli. 

Nahlédněte do našich smluv

Rezervační smlouva se může řídit:

  • zákonem o realitním zprostředkování
  • nebo občanským zákoníkem.

V případě sporu pak soud posuzuje, podle kterého zákona se konkrétní rezervační smlouva řídí a která "pravidla" se tak na ní vztahují.

V případech, kdy makléři prohráli, soud smlouvu posuzoval podle zákona o realitním zprostředkování, který klade na makléře řadu povinností a staví vás do náročnější pozice.

Proč? Rezervační smlouva podle zákona o realitním zprostředkování znamená, že jste v právním vztahu nejen s prodávajícím, ale také s kupujícím a z toho plyne řada dalších povinností (vč. těch podle spotřebitelského zákona), které když nedodržíte nebo porušíte, může kupující od smlouvy odstoupit nebo to způsobí neplatnost smlouvy či některých ujednání. Rovněž nemůžete kupujícího zavázat k uzavření kupní smlouvy a za porušení této povinnosti sjednat sankci a pokud to uděláte, je takové ustanovení neplatné.

Proto je pro vás výhodnější, když se vaše rezervační smlouva řídí občanským zákoníkem.

Rezervační smlouvy z našeho Generátoru smluv jsou tak koncipovány a soudní spory, které naši klienti vyhráli, potvrzují, že naše řešení je správné. Pokud si chcete vyzkoušet, jak Generátor funguje a nahlédnout do znění smluv, napište si o zřízení DEMO účtu zdarma.

 

Jak poznáte, kterým zákonem se smlouva řídí? Jednoduše. Tady máte přehlednou tabulku.

Některé znaky rezervační smlouvy se mohou řídit oběma zákony a pouze podle jednoho znaku obvykle nelze určit, kterým zákonem se smlouva řídí. Je potřeba zaměřit se na všechny!

 

 

Tématu jsme se podrobně věnovali také v článku "5 nejčastějších chyb v rezervačních smlouvách".

Ještě dodám, že pokud se vaše rezervační smlouva řídí zákonem o realitním zprostředkování, není to špatně a neznamená to, že by byla neplatná. Doporučuji vám si ale uvědomit, jaká rizika se na takovou smlouvu vztahují a počítat s tím, že v případě soudního sporu vás smlouva nemusí ochránit.

 
Věřím, že je vám nyní problematika rezervačních smluv jasnější a pokud máte ještě otázky, napište nám na info@abes.cz

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo