CENÍK

 


BASIC
2000,- Kč + DPH
PREMIUM START
5000,- Kč + DPH
PREMIUM
individuální cena na míru

Ceny smluv za bonusové kredity

Zprostředkovatelské smlouvy
pro prodeje i nájmy
200 kreditů
Rezervační smlouvy
pro podeje i nájmy
200 kreditů
Kupní smlouva
včetně návrhu na vklad pro KN, daňového přiznání a dalších dokumentů
500 kreditů
Nájemní a podnájemní smlouvy
včetně předávacích protokolů a potvrzení o úhradě v hotovosti
500 kreditů
Smlouva o převodu družstevního podílu
včetně předávacího protokolu a smlouvy o úschově
500 kreditů
Kupní smlouva s UniCredit Bank
kupní smlouva s kompletní dokumentací včetně smlouvy o jistotním účtu
1000 kreditů

Ceny doplňkových advokátních služeb

 

Hradí se prostřednictvím kreditů, které fungují jako elektronická peněženka. 1 kredit = 1 Kč + DPH.

Kontrola smlouvy
kontrola správnosti údajů ve smlouvě z generátoru
1000 kreditů
Vyřešení připomínek klientů
zapracování připomínek klientů do smlouvy z generátoru
1000 kreditů
Kontrola a dopracování smlouvy
kontrola správnosti údajů ve smlouvě z generátoru a dopracování podle individuálních požadavků
1500 kreditů
Advokátní úschova kupní ceny
včetně kontroly kupní smlouvy
2000 kreditů
Kupní smlouva od advokáta
vypracování kompletní dokumantace podle individuálního zadání bez úschovy kupní ceny
2500 kreditů