Vady nemovitostí - právní vady

Datum zveřejnění článku 24.9.2021

Co jsou vady nemovitostí?

Za vadu nemovitosti se považuje stav, který brání jejímu řádnému užívání.
Vady nemovitostí rozlišujeme na

  • právní
  • faktické (nebo také stavebně-technické).

Déle je pak dělíme na

  • zjevné
  • skryté.

Chcete dostávat upozornění na nové články a novinky?

 

Nemovitost s právní vadou nemusí být vždy problém!

Vždy záleží na typu vady, přístupu prodávajícího a záměru kupujícího. A samozřejmě také na výši kupní ceny, ve které je případná vada zohledněna.

Ne každá právní vada způsobí neplatnost kupní smlouvy nebo znemožní převod vlastnického práva či zřízení zástavy úvěrující bankou. Případně ani neomezí nového vlastníka v užívání nemovitosti.

Vždy je potřeba na počátku prodeje právní stav prověřit a případnou zjištěnou právní vadu posoudit s ohledem na výše uvedené. 
 

Jaké jsou možnosti postupu, když má nemovitost právní vady?

1) Prodej nemovitosti i s vadou, která omezuje její užívání, ale neznemožňuje převod nemovitosti.

POZOR! Takovou vadu (s ohledem na informační povinnost) musíte uvést už do inzerce a potencionálního kupujícího následně s vadou prokazatelně seznámit. Vhodné je také tuto vadu uvést do kupní smlouvy!

Jde například o tyto případy:

  • nájemní smlouva na dobu určitou 2 roky bez možnosti výpovědi znemožní po dobu 2 let užívání vlastníkem,
  • věcné břemeno cesty přes pozemek může omezit plánovanou stavbu nebo jiné využití pozemku,
  • pozemek v ochranném pásmu vedení vysokého napětí může znemožnit zástavbu domem.

2) Vyřešení vady před prodejem nemovitosti.

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo