Rizika elektronického podepisování

Datum zveřejnění článku 27.4.2023

Používáte některou z aplikací pro elektronické podepisování rezervačních smluv? Nebo o tom uvažujete?

Služba má bezpochyby své výhody. Podepisování je rychlé a pohodlné, protože nemusíte svolávat účastníky na osobní schůzky nebo vozit smlouvu klientům k podpisu. Obvykle stačí nahrát dokument do aplikace, stranám odejde výzva k podpisu a následně po zobrazení dokumentu je k podepsání použitý zaslaný SMS kód. Klient to zvládne kdekoliv a kdykoliv, pokud je připojen k internetu.
 
Tato služba má ale zároveň jednu velkou nevýhodu!

 

Existuje riziko, že v případě soudního sporu nebudete schopni prokázat, že smlouva byla platně uzavřená, respektive že ji skutečně uzavřela správná osoba.

Podpis, který je použit v aplikacích, je označován jako "prostý" elektronický podpis. Co to znamená?

Elektronické podpisy podléhají Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 (eIDAS) a zákonu č. 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Podle § 7 tohoto zákona, je možné:
§ 7
K podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5.
(pozn. § 5 se týká státní správy a samosprávy)

Za "jiný typ" uvedený v zákoně lze považovat i "prostý" elektronický podpis. Nevyřešenou otázkou ale zůstává, zda je i podpisem, kterým lze v souladu se zákonem 297/2016 Sb. podepisovat také elektronické dokumenty, které mají písemnou formu. V žádném z uvedených předpisů není ani "jiný typ" ani "prostý" elektronický podpis nijak specifikován. Neexistují pro něj žádné obecné normy nebo technické standardy a nejsou zde definovány žádné parametry vytvářející důvěryhodnost jako je tomu u podpisu kvalifikovaného, zaručeného a uznávaného (tyto elektronické podpisy může osoba získat pouze u autorizovaného poskytovatele, např. České pošta).
 
Velký problém pak může nastat, pokud dojde k soudnímu sporu!

Okresní a krajské soudy zatím ve své rozhodovací praxi nepovažují prostý elektronický podpis (autorizace SMS kódem) na elektronickém dokumentu za dostatečný.
V odůvodnění rozsudků se obvykle objevuje odkaz na Nařízení eIDAS, které je nadřazeno českému právu a které vyžaduje pro elektronické dokumenty elektronický podpis kvalifikovaný, zaručený nebo uznávaný.
 
Několik příkladů:

 

Podobných judikátů už existuje celá řada. Bohužel rozsudek Nejvyššího soudu, který by byl pro rozhodování soudů závazný, zatím není k dispozici. To znamená, že v tuto chvíli nevíme, zda dokumenty podepisované prostřednictvím aplikací, jsou či nejsou platné. Víme však, že u nižších soudů je vysoká pravděpodobnost, že budou považovány za neplatné.
 

DOPORUČENÍ:
Zvažte riziko spojené s používáním aplikací pro elektronické podpisy. Může se stát, že některý z klientů bude v případě soudního sporu namítat neplatně uzavřenou smlouvu nebo rozporovat, že je osobou, která zadala autentizační SMS kód a tím podepsala elektronický dokument. Může se dokonce stát, že aniž by toto namítala protistrana, soud žalobu zamítne z důvodů, že žalobce neprokázal, že smlouva byla platně uzavřena. Pravděpodobně nebudete schopni prokázat opak.
My jsme se s implementací takových aplikací do ABESu rozhodli vyčkat na rozsudek Nejvyššího soudu, který definitivně rozhodne, jak budou soudy o prostém elektronickém podpisu rozhodovat. Vám můžeme doporučit to samé.

 

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo

Chcete si naše služby nezávazně vyzkoušet? 

Napište si o zřízení zkušebního účtu zdarma a zarezervujte si úvodní on-line konzultaci.

Máte zájem o úvodní on-line konzultaci zdarma?
  • Ukážeme si, jak snadno vytvořit smlouvy na míru v Generátoru smluv
  • Podíváme se na obsah Právní podpory
  • Seznámíme vás s doplňkovými službami a všemi výhodami, které získáte
  • Zjistíme, jaké služby pro vás budou nejlepší a v jakém rozsahu a podle toho připravíme individuální nabídku

Registrace je zdarma a nezavazuje vás k žádnému dalšímu nákupu našich služeb.
Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ze kterého se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.
Zásady zpracování osobních údajů.