Prodej nemovitosti a živelné katastrofy

Datum zveřejnění článku 11.3.2022

V létě 2021 se prohnalo přes Moravu tornádo, které způsobilo značné škody mj. na nemovitostech. Stále častěji jsme také svědky silných vichřic. Je proto dobré vědět, co dělat, pokud by taková událost postihla nemovitost, kterou máte v nabídce.

Události jako tornáda nebo jiné živelné katastrofy představují vyšší moc, tzv. vis maior. Jde o mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události. Za škodu způsobenou vyšší mocí nikdo neodpovídá a není tudíž po kom ji vymáhat. Kromě důsledků, které mají tyto události na životy lidí a jejich majetek, dopadají i na smluvní vztahy a je třeba na ně i v tomto ohledu reagovat.

 

Chcete dostávat upozornění na nové články a novinky?

 

Co tedy dělat, když taková událost postihne nemovitost, kterou máte v nabídce?

Jako první zjistěte rozsah škody a jaké jsou možnosti její likvidace, tj. zda je prodávající schopen škodu odstranit, popř. zda ji uhradí pojišťovna.

POZOR! V souvislosti s pojištěním a současným růstem cen nemovitostí je vhodné upozornit na riziko tzv. podpojištění. To se může stát zejména u starších nemovitostí, resp. pojistek. Pokud je v pojistné smlouvě stanovena pojistná částka (tj. maximální hodnota, kterou může klient v případě pojistné události dostat) nižší, než je aktuální hodnota nemovitosti, je nemovitost podpojištěna. Pojišťovna pak bude v případě pojistné události krátit pojistné plnění, a to v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty nemovitosti. Např. je-li nemovitost pojištěna pouze na dva miliony, ačkoliv její hodnota je čtyři miliony, je výše podpojištění 50 %. Dojde-li ke škodě ve výši dva miliony korun, dostane klient pouze polovinu této částky – jeden milion.

 

Dalším důležitým aspektem je, v jaké fázi prodeje se aktuálně nacházíte a kdo tedy nese riziko škody na nemovitosti.

Koho způsobená škoda postihuje, záleží na okamžiku tzv. přechodu nebezpečí škody na věci. Ten se neshoduje s okamžikem nabytí vlastnického práva! V případě, že si strany ujednají, kdy má kupující nemovitou věc převzít, přejde nebezpečí škody na nemovitosti právě tímto ujednaným okamžikem (§ 2130 OZ). K přechodu nebezpečí škody tedy může dojít jak před nabytím vlastnického práva, tak i po něm.

V kupní smlouvě generované ABESem se jedná o ujednání obsažené v článku VI. „Prodávající se zavazuje předat kupujícímu a kupující se zavazuje převzít nemovitosti ke dni…“. Zásadní tedy je, že do doby ujednaného převzetí, nese riziko škody na nemovitosti prodávající, poté přechází na kupujícího, a to i v případě, že by si nemovitost fakticky nepřevzal.

 

Jaké jsou možnosti postupu v jednotlivých fázích prodeje?

 

Pokračování článku je k dispozici v klientské sekci v právní podpoře.

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo