Novela AML zákona - whistleblowing

Datum zveřejnění článku 31.7.2023

Od 1.8.2023 máte novou povinnost podle AML zákona, a to mít zaveden vnitřní oznamovací systém podle nového zákona o ochraně oznamovatelů (ZOOO) a zároveň tyto informace uveřejnit na vašich webových stránkách.

Konkrétně byl novelizován § 21 odst. 6 písmeno b) AML zákona:

(6) Strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik podle odstavce 1 zahrnují také
b) vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů, který umožňuje anonymně podat oznámení zaměstnanci a fyzické osobě, která je pro povinnou osobu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu; vnitřní oznamovací systém nemůže být veden třetí osobou; vnitřní oznamovací systém může povinná osoba sdílet pouze s vázaným zástupcem podle § 2 odst. 4; odpovědnost povinných subjektů, které vnitřní oznamovací systém sdílejí, za plnění povinností povinného subjektu podle zákona o ochraně oznamovatelů není dotčena.

 

O co jde?

Účelem zákona je ochránit osoby, které upozorní na možné protiprávní jednání na pracovišti. Pro takové oznamování se také používá termín "whistleblowing". Má zabránit negativním důsledkům oznámení - výpověď, šikana apod. Stanovuje povinnost zavést bezpečný oznamovací systém tak, aby se zamezilo odvetným krokům povinné osoby proti oznamovateli.

❗️Tato novela se týká VŠECH povinných osob podle AML zákona, tedy i OSVČ a SRO bez zaměstnanců❗️

Setkáváme se s tím, že si makléři chybně myslí, že se jich tato novela AML zákona netýká. Podle nového zákona o ochraně oznamovatelů (ZOOO) se totiž řídí společnosti s 50 a více zaměstnanci.

V AML zákoně se však žádná výjimka pro povinné osoby bez zaměstnanců neobjevila. Je zde pouze povinnost postupovat podle ZOOO. Ani FAÚ neuvádí ve svém informačním materiálu o dopadech ZOOO na povinné osoby (vydané 25.7.2023) žádnou výjimku.

Vnitřní oznamovací systém tedy musíte mít zavedený i v případě, že jste OSVČ nebo jednočlenné SRO bez zaměstnanců a spolupracujících osob. Je pravdou, že to v těchto případech nedává smysl, protože budete sami na sebe přijímat oznámení o protiprávním jednání, což rozhodně nebylo záměrem ZOOO.

V tuto chvíli ale nevíme, jak bude FAÚ postupovat při kontrolách, proto doporučujeme všechny povinnosti splnit.

Potřebujete s implementací nových povinností pomoct? 

Vše o novele a potřebné dokumenty k AML u nás máte k dispozici:

  • nové dokumenty k vnitřnímu oznamovacímu systému,
  • aktualizované dokumenty AML,
  • aktualizované školení pro makléře a spolupracující osoby.

Zároveň získáte podporu na telefonu pro dotazy (nejen) k implementaci AML.

Více informací a objednávky kompletní aktualizované Implementace AML >

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo