Mýty o AML školení

Datum zveřejnění článku 17.3.2023

O školení AML se aktuálně šíří různé informace, často nepřesné nebo zavádějící.

Často od makléřů slyšíme následující:

1. Musím se školit 1x ročně.

2. Musím mít certifikát o proškolení.

3. Dostanu pokutu 5.000.000 Kč.

 

 

Jak to tedy opravdu je?

 

  • 1. Podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) je jednou z povinností povinné osoby školit zaměstnance a osoby, které se podílejí na její podnikatelské činnosti na základě jiné než pracovní smlouvy a mohou se setkat s podezřelými obchody (§ 23).

Povinnost tedy nemá každý, ale POUZE realitní zprostředkovatel, který má zaměstnance a/nebo spolupracující osoby (makléře, asistentky apod.).  Jeho povinností není sám sebe proškolit, ale proškolit tyto své zaměstnance a/nebo spolupracující osoby.

Pokud jste samostatně podnikající osoba ať už jako OSVČ nebo v rámci s.r.o.  povinnost školit sám sebe nemáte! A případná kontrola Finančního analytického úřadu (FAÚ) po vás nebude požadovat žádný certifikát o absolvování AML školení.

 

  • 2. Certifikát o školení NENÍ podle žádného zákona povinný. Neexistuje ani žádná státem uznávaná certifikace školení pro AML a ani neexistuje povinnost certifikát o absolvování školení získat.

V případě, že máte zaměstnance a/nebo spolupracující osoby, a tedy povinnost je pravidelně proškolovat, je na vás, jakou formou školení provedete a jak případně prokážete, že toto školení proběhlo.

Certifikát samozřejmě může být jeden z výstupů školení, který dostanete od školitele, a kterým prokážete, že jste povinnost proškolení zaměstnanců splnili. Postačí ale také například prezenční listina ze školení, které interně uspořádáte ve své kanceláři. Ta by měla obsahovat obsah školení a seznam účastníků. Školení může proběhnout i formou samostudia s následným ověřením, že zaměstnanec a/nebo spolupracující osoba potřebné znalosti má, např. písemným testem.

V ABESu máme pro naše klienty k takovému internímu školení k dispozici e-book školení, krátký test a zmíněnou prezenční listinu. Není potřeba utrácet za extra školení a certifikace.

 

POZOR NA OBSAH ŠKOLENÍ!

Ten je stanoven přímo AML zákonem:

"Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. ..."

Školení musí obsahovat seznámení zaměstnance a/nebo spolupracující osoby s konkrétními postupy, které máte podle vašeho interního Systému vnitřních zásad a hodnocení rizik zavedené ve vaší kanceláři. Systém vnitřních zásad je závazným vnitřním předpisem vaší kanceláře a spolupracující osoby se jím při plnění AML povinností musí řídit, proto je důležité, aby seznámení se Systémem vnitřních zásad bylo součástí školení.

Ať už tedy školení probíhá interně nebo zvolíte formu externího školitele (osobně či on-line), obecné AML školení není dostačující, protože neexistuje obecný "univerzální" postup pro plnění AML povinností!

 

  • 3. Podle AML zákona lze za nezajištění proškolení zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč. Není ale pravděpodobné, že dostanete pokutu v této maximální výši.

Tato pokuta ale může být udělena pouze povinné osobě se zaměstnanci a/nebo spolupracujícími osobami. V tuto chvíli nejsou k dispozici informace, zda nějaká pokuta konkrétnímu realitnímu zprostředkovateli od FAÚ hrozí, její výše by se ale odvíjela od konkrétního pochybení a kontrolovaného subjektu. Vliv na výši pokuty by mělo např. kolik zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob povinná osoba má, kolik z nich nebylo proškoleno, po jakou dobu, jaký má povinná osoba obrat atd.

 

Doplnění…

Smyslem pravidelného proškolování v oblasti AML je, aby každá osoba, která se může setkat s podezřelým obchodem při výkonu činnosti pro povinnou osobu, znala a správně prováděla identifikaci a kontrolu klienta, jeho zařazení do rizikové kategorie a případně dokázala rozpoznat podezřelý obchod a věděla, jak má v takovém případě dál postupovat. Není tedy nutné udělat z makléřů či asistentek experty na AML, ale seznámit je v rámci proškolení se správnými postupy, které máte ve vaší kanceláři zavedené a které mají povinnost znát a dodržovat.

Podle AML zákona máte povinnost spolupracující osoby proškolit dříve, než začnou vykonávat činnost a dále pak pravidelně 1x za 12 měsíců.

 

V ABESu děláme maximum pro zjednodušení vaší práce. Monitorujeme legislativní změny. Pomáháme makléřům s implementací zákonných povinností. Zrychlujeme a zlevňujeme přípravu smluv. Naši klienti u nás mají kompletní právní zázemí. Právní podpora ABES je za paušální částku 2.900 Kč + DPH na 12 měsíců. Všechno, co do Právní podpory přidáme, školení, e-booky, nové články je v ceně. Zajímá vás, co vše u nás získáte? Vyplňte formulíř níže a využijte bezplatné registrace ⬇️

 

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo

Chcete si naše služby nezávazně vyzkoušet? 

Napište si o zřízení zkušebního účtu zdarma a zarezervujte si úvodní on-line konzultaci.

Máte zájem o úvodní on-line konzultaci zdarma?
  • Ukážeme si, jak snadno vytvořit smlouvy na míru v Generátoru smluv
  • Podíváme se na obsah Právní podpory
  • Seznámíme vás s doplňkovými službami a všemi výhodami, které získáte
  • Zjistíme, jaké služby pro vás budou nejlepší a v jakém rozsahu a podle toho připravíme individuální nabídku

Registrace je zdarma a nezavazuje vás k žádnému dalšímu nákupu našich služeb.
Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ze kterého se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.
Zásady zpracování osobních údajů.