Může RK poskytovat právní služby klientům?

Datum zveřejnění článku 10.11.2020

Setkáváme se někdy s názory, že realitní kancelář nesmí poskytovat právní služby.

Dokonce je to údajně protiprávní a realitní kancelář se tím dopouští trestného činu neoprávněného podnikání. Není tomu tak. A je to také názor Nejvyššího soudu (dále jen "NS").

 

NS už v r. 2011 rozhodoval v trestní věci nedovoleného podnikání  a ve svém rozsudku (č.j. 5 Tdo 209/2011) se mimo jiné touto otázkou podrobněji zabýval.

Stručně lze shrnout, že poskytování právních služeb není totéž co výkon advokacie (podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii).

Realitní kanceláře v rámci oprávnění k podnikatelské činnosti "realitní zprostředkování" jsou oprávněné sepisovat kupní smlouvy, návrhy na vklad do KN, dohody o převodu členských práv a povinností atp. Podle  názoru NS se nejedná o porušení zákona o advokacii, protože výkon realitní činnosti toto předpokládá a je běžnou praxí, že při výkonu realitní činnosti dochází k poskytování uvedených právních služeb.

 

Neznamená to ale, že se realitní kancelář nemůže dostat do konfliktu se zákonem!

Pokud by právní služby poskytovala samostatně nikoliv jako součást zprostředkování prodeje či pronájmu, a to soustavně a za úplatu, může se dopustit porušení zákona o advokacii. A bude-li se to dít ve větším rozsahu, pak skutečně hrozí i trestní postih.

 

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

§251
Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

Jak poznat, jestli jste už překročili hranici a spáchali trestný čin?

Odpověď není jednoznačná. O tom by totiž mohl rozhodnout až soud v konkrétním případě a s přihlédnutím k okolnostem. Já doporučuji na vyhotovení smluv či jiné právní služby nevystavovat faktury a neúčtovat za to žádné peníze. Pokud budete za právní služby placeni pouze v rámci provize za zprostředkování, pak trestný čin určitě spáchán nebyl.

 

Je potřeba dodat, že se předpokládá, že ten, kdo dokumenty poskytuje, disponuje k tomu potřebnými znalostmi!

Ať už si smlouvy připravujete sami, s námi nebo prostřednictvím advokáta, měli byste potřebné znalosti mít. Protože jste to vy, kdo za správnost smluv odpovídá! I to je názor NS. Ve svém rozsudku č.j. 25 Cdo 5007/2016-466 rozhodl, že realitní kancelář je povinná uhradit škodu způsobenou chybou v kupní smlouvě, kterou připravil advokát spolupracující s RK.

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo