Legislativní změny v realitách 2021

Datum zveřejnění článku 18.1.2022

 

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších legislativní změn
roku 2021, které ovlivnily Vaší práci a realitní trh.

 

 

Chcete dostávat upozornění na nové články a novinky?

 

1. AML

Jedním z nejvýraznějších témat minulého roku se bezpochyby stala novela zákona č. 253/2008 SB., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zákon nově taxativně označil realitního zprostředkovatele jako povinnou osobu a proběhly první kontroly.

Přestože je realitní zprostředkovatel povinnou osobou již řadu let, spousta makléřů o tom nevěděla nebo AML nevěnovala dostatek pozornosti.

Proto jsme připravili kompletní Implementaci AML do Vaší realitní praxe.

 

2. Byl schválen nový stavební zákon

Jaké změny by měl přinést?

 • Nové třídění staveb, které bude mít vliv na to, zda můžete stavbu postavit bez povolení nebo máte povinnost o stavební povolení požádat.
 • Stavební úřady už nebudou spadat pod obce, ale nově se zařadí mezi úřady státní správy. Struktura bude podobná jako má Katastrální úřad.
 • Sloučení územního a stavebního řízení.
 • Zavedení závazných lhůt pro vydání povolení.
 • Snížení administrativy pro stavebníky. Většina orgánů, které dosud vydávaly vyjádření k povolení, přejdou pod státní stavební úřad, který si tak všechna potřebná vyjádření zajistí sám.
 • Možnost podat žádost o stavební povolení elektronicky včetně projektové dokumentace.
 • Nebude možné dodatečně legalizovat černou stavbu! V případě, že ji neodstraní vlastník, odstraní ji stát.

POZOR! Nový stavební zákon ale ještě není plně účinný a nová vláda slibuje novelizaci! Na to jakých změn se nakonec v praxi dočkáme si tak ještě musíme počkat.

 

3. Od 1.1.2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Jak se může dotknout Vaší činnosti?

 •  Cookies

Mění se podmínky pro používání cookies pro marketingové účely!

Nově pro využití cookies např. pro analytické nástroje, remarketing apod. musíte mít k jejich ukládání do počítače a dalšímu použití souhlas uživatele. Rovněž musíte poskytnout informaci k jakému konkrétnímu účelu cookies slouží, jak dlouho budou uloženy a komu se ev. předávají.

Nově by tedy na webu měla být viditelně umístěna výzva k tomu, aby uživatel o uložení cookies rozhodl.

Na webu by rovněž měla být trvale umístěna možnost souhlas s cookies odvolat.

 • Marketingové volání

Novela také nastavuje přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. V současnosti platí, že osoba, která si nepřeje být obtěžována marketingovými hovory, musí aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově se princip obrátí. Automaticky bude předpokládáno, že marketingové hovory nelze uskutečnit, protože si je účastník nepřeje. Pokud by chtěl být těmito druhy hovorů kontaktován, bude naopak moci vyjádřit aktivní souhlas v účastnickém seznamu.

> Pokud nevyužíváte žádné seznamy kontaktů, tato novela se na vás nijak nevztahuje.

> Pokud využíváte monitoring inzerce, kde poskytovatel seznam kontaktů může vytvářet, a obáváte se porušování zákona, pak se obraťte s žádostí o stanovisko přímo na konkrétního poskytovatele služby.

 

4. Novela zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu

Tato novela prodloužila lhůtu vlastnictví nemovitosti pro osvobození od daně z příjmů z 5 na 10 let (pro nemovitosti nabyté do 31.12.2020 a převody družstevního podílu zůstává lhůta 5 let).

 

5. Nahlížení do katastru nemovitostí

Trochu nás potrápil katastr nemovitostí, když nejprve ohlásil, že bude možný přístup výlučně přihlášeným osobám. Nakonec ale ponechal anonymní nahlížení, a to po zadání captcha kódu.

Přesto doporučujeme zřízení přístupu, který Vám nahlížení usnadní.
Máte dvě možnosti, a to

1) prostřednictvím eidentity, na webu KÚ jsou instruktážní videa >

2) prostřednictvím účtu Dálkového přístupu > 

 

6. Máte-li zkušenosti se zprostředkováním prodeje nemovitosti cizincům, pak se vás dotkla změna u dokladů k povolení pobytu!

Pravděpodobně jste zvyklí k identifikaci bydliště takového klienta používat doklad o povolení k pobytu vydaný Ministerstvem vnitra ČR.

Od 1.1.2021 však došlo ke změně a MVČR už neuvádí do dokladů o povolení k pobytu adresu bydliště v České republice.

K identifikaci klienta je možné použít rovněž platný cestovní doklad, ale ani v tomto dokladu obvykle adresu jeho bydliště v domovském státě nenajdete.

Jak tedy postupovat?

Cizinec má možnost MVČR požádat o vyznačení místa pobytu v ČR do svého pasu. MVČR mu ji oficiálně zapíše a cizinec následně může tímto zápisem své bydliště na území ČR prokazovat.

 

Tento stručný přehled je vytvořen z toho nejdůležitějšího, co jsme v minulém roce posílali našim klientům v rámci Monitoringu legislativních změn.

Jak funguje Monitoring s Právní podporou pro realitní zprostředkovatele?

 • Hlídáme veškeré legislativní změny, novely zákonů a rozhodování soudů týkající se realitního práva a Vaší praxe obecně.
 • Vždy Vás včas informujeme o novinkách, které jsou pro Vaši praxi podstatné a měli byste je znát, a to formou pravidelného newsletteru.
 • Newsletter posíláme většinou každý pátek a pokud zrovna nejsou aktuální žádné legislativní změny, dostanete nový článek z právní podpory.
 • Něco Vám nebude jasné nebo budete potřebovat dovysvětlit? Jednoduše nám napíšete nebo zavoláte a budeme se Vám individuálně věnovat.
 • V rámci právní podpory navíc máte
  • archiv se všemi články, které jsme v minulosti posílali (pravidelně aktualizujeme)
  • dokumenty ke stažení (plné moci, prohlášení, dokumenty pro Implementaci AML nebo GDPR a další...)
 • Všechny newslettery a články jsou psané jednoduše a srozumitelně tak, abyste se snadno v tématice zorientovali. Dostanete jasný návod, co pro Vás konkrétní zákon / změna znamená a instrukce, jak postupovat ve Vaší praxi.

To vše za 2.900 Kč + DPH na 12 měsíců.

(V prvním kroku si vytvoříte uživatelský účet, v druhém zadáte platební údaje a ve třetím objednávku dokončíte.)

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo