Jak předejít problémům s předáním nemovitosti

Datum zveřejnění článku 18.2.2020

Už jsme psali o možnosti využít k ochraně pronajímatele notářský zápis o exekučním vyklizení pronajaté nemovitosti.

Pronajímatel má možnost při uzavření nájemní smlouvy nebo v průběhu trvání nájmu s nájemcem uzavřít Dohodu o vyklizení nemovitosti se svolením k přímé vykonatelnosti formou notářského zápisu. Více v Právní podpoře.

 

Obdobný notářský zápis může však uzavřít také kupující s prodávajícím, existuje-li riziko, že prodávající nevyklidí a nepředá nemovitost v dohodnutém termínu. I v tomto případě totiž nový majitel nemůže nemovitost vyklidit proti vůli původního vlastníka a musí v souladu se zákonem podat soudní žalobu na vyklizení.

Existuje-li však notářský zápis, je tzv. "exekučním titulem", což v praxi znamená, že neproběhne žádné zdlouhavé a nákladné soudní řízení a nový majitel může rovnou podat exekuční návrh a nemovitost nechat exekutorem vyklidit.

 

Časté dotazy se týkaly toho, co musí tento notářský zápis obsahovat.

Nezbytné jsou pro jeho platnost tyto náležitosti:

  • označení  nájemce / prodávajícího (povinný)
  • označení pronajímatele /  kupujícího  (oprávněný)
  • skutečnost, na níž se nárok zakládá (popis nájemní či kupní smlouvy)
  • závazek nájemce / prodávajícího k vyklizení nemovitosti
  • termín plnění (tzn. přesné určení, kdy má být nemovitost vyklizena)
  • prohlášení nájemce / prodávajícího o svolení k vykonatelnosti zápisu ( tzn. že svoluje k tomu, aby byl "podle tohoto notářského zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí")

 

Notářský zápis je zpoplatněný. Jeho cena se řídí notářským tarifem a měla by být u všech notářů ve stejné výši 3.000 Kč + DPH.

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo