ABES

Aktuality

Jak předejít problémům s předáním nemovitosti

Už jsme psali o možnosti využít k ochraně pronajímatele notářský zápis o exekučním vyklizení pronajaté nemovitosti.

 

Pronajímatel má možnost při uzavření nájemní smlouvy nebo v průběhu trvání nájmu s nájemcem UZAVŘÍT DOHODU O VYKLIZENÍ NEMOVITOSTI SE SVOLENÍM K PŘÍMÉ VYKONATELNOSTI FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU. 

 

Celý článek je k dispozici v PRÁVNÍ PODPOŘE zde > JAK NA NEDOBROVOLNÉ VYKLIZENÍ NEMOVITOSTI PO SKONČENÍ NÁJMU.

 

Obdobný notářský zápis může však uzavřít také kupující s prodávajícím, existuje-li riziko, že prodávající nevyklidí a nepředá nemovitost v dohodnutém termínu. I v tomto případě totiž nový majitel nemůže nemovitost vyklidit proti vůli původního vlastníka a musí v souladu se zákonem podat soudní žalobu na vyklizení.

 

Existuje-li však notářský zápis, je tzv. "exekučním titulem", což v praxi znamená, že neproběhne žádné zdlouhavé a nákladné soudní řízení a nový majitel může rovnou podat exekuční návrh a nemovitost nechat exekutorem vyklidit.

 

Časté dotazy se týkaly toho, co musí tento notářský zápis obsahovat.

Nezbytné jsou pro jeho platnost tyto náležitosti:

- označení  nájemce / prodávajícího (povinný)

- označení pronajímatele /  kupujícího  (oprávněný)

- skutečnost, na níž se nárok zakládá (popis nájemní či kupní smlouvy)

- závazek nájemce / prodávajícího k vyklizení nemovitosti

- termín plnění (tzn. přesné určení, kdy má být nemovitost vyklizena)

- prohlášení nájemce / prodávajícího o svolení k vykonatelnosti zápisu

( tzn. že svoluje k tomu, aby byl "podle tohoto notářského zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí")

 

Notářský zápis je zpoplatněný. Jeho cena se řídí notářským tarifem a měla by být u všech notářů ve stejné výši 3.000 Kč + DPH.