ABES

Aktuality

HLÁSÍTE ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ KANCELÁŘE?

 

 

Většina realitních zprostředkovatelů využívá k provozování své činnosti kancelářské prostory.

TYTO PROSTORY JSOU Z POHLEDU ZÁKONA Č. 455/1991 SB. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ PROVOZOVNOU.

Je jedno, zda podnikáte jako fyzická nebo právnická osoba, je-li tato provozovna na jiné adrese, než je vaše oficiální sídlo, musíte splnit několik povinností.

 

1) NAHLÁSIT ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU ZAHÁJENÍ ČINNOSTI V PROVOZOVNĚ

Není to nic složitého, do písemného ohlášení je potřeba uvést (§ 17, odst. 5):

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b) IČO,

c) adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,

d) datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

 

Ohlášení máte povinnost provést před otevřením kanceláře, ale pokud jste zapomněli, udělejte to dodatečně.

Na žádost živnostenského úřadu máte také povinnost prokázat právní důvod pro užívání provozovny (nájemní smlouva, list vlastnický, souhlas vlastníka apod.).

Jste rovněž povinni zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování vaší živnosti podle příslušných stavebních předpisů.

 

2) NAHLÁSIT ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU UKONČENÍ ČINNOSTI V PROVOZOVNĚ

Nezapomínejte ohlásit také uzavření vaší kanceláře. 

Podle § 31, odst. 16 jste povinni oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat vaše případné závazky vůči spotřebitelům a také hlásit každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

 

3) OZNAČIT PROVOZOVNU V SOULADU SE ZÁKONEM O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ

Podle § 17, odst. 7 a odst. 8 musí být vaše kancelář trvale a zvenčí viditelně označena takto:

a) obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele,

b) IČO,

c)jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,

d)prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli.

 

Při dočasném uzavření kanceláře (dovolená, nemoc), nezapomínejte předem vyvěsit od kdy do kdy bude uzavřena.

 

Uvedené povinnosti platí pro všechny vaše provozovny. Máte-li více kanceláří, pak máte povinnost hlásit a označit každou z nich samostatně.

 

POKUD MÁTE PROVOZOVNU (KANCELÁŘ) NA STEJNÉ ADRESE JAKO JE OFICIÁLNÍ SÍDLO VAŠEHO PODNIKÁNÍ, pak pro vás platí povinnosti uvedené v bodech 2) a 3) našeho článku.

 

Nejste si jisti, zda máte provozovnu ohlášenou? Zkontrolujte si, jestli je uvedena v živnostenském rejstříku.

Zjistili jste, že jste některou z výše uvedených povinností zatím nesplnili? Doporučujeme to napravit. Za ohlášení se neplatí žádné správní poplatky. Živnostenské úřady však udělují při případné kontrole za zjištěné nedostatky pokuty.

 

Sledujte náš FaceBook kde vás informujeme o všech novinkách >>