ABES

Aktuality

Co byste měli udělat předtím, než snížíte kupní cenu!

Prodáte nemovitost, a přesto nedostanete provizi nebo ji klient vyžaduje zpět. A má na to bohužel právo.

Dá se tomu předejít?

 

Běžná situace...

Uzavřete zprostředkovatelskou smlouvu, kde je uvedena kupní cena například 1.000.000 Kč. Najdete kupce, který je ochotný zaplatit 970.000 Kč. Voláte prodávajícímu, ten se snížením kupní ceny souhlasí a uzavře kupní smlouvu.  Ale vy se přesto své provize nedočkáte nebo, pokud je uhrazená, pak ji prodávající požaduje zpět jako bezdůvodné obohacení. A pozor! Na to má 3 roky!

 

Myslíte si, že na to nemá právo? Bohužel existuje reálné riziko, že provizi vám klient hradit nemusí.

 

JAK JE MOŽNÉ, ŽE OBCHOD ZPROSTŘEDKUJETE, A PŘESTO NEMÁTE NÁROK NA PROVIZI?

Snížení kupní ceny může totiž znamenat, že zprostředkovatel nesplnil svůj závazek a nemá nárok na provizi.

Existuje několik judikátů Nejvyššího soudu, že zprostředkovateli nevznikne nárok na provizi, jestliže nebyla uzavřena určitá smlouva (dle § 2445, odst. 1 zák. č. 89/2012 sb. OZ) specifikovaná ve zprostředkovatelské smlouvě.

Znamená to, že podle závěrů NS za splnění závazku zprostředkovatele ze zprostředkovatelské smlouvy nelze považovat uzavření kupní smlouvy, která v otázce výše kupní ceny není identická (kupní cena je nižší) se smlouvou, na jejímž zprostředkování se účastníci ve zprostředkovatelské smlouvě dohodli.

Viz například judikát 32 CDo 2842/2018 >>

 

JAK PŘEDEJÍT RIZIKU, ŽE VÁM ZÁJEMCE ODMÍTNE ZAPLATIT PROVIZI?

Máte-li písemnou zprostředkovatelskou smlouvu a nemáte-li sjednáno, že dodatky lze uzavírat ústně (a takové ustanovení rozhodně nelze do smlouvy doporučit), pak každou změnu musíte opět sjednat písemně, protože ústní forma je neplatná.

Proto každé snížení kupní ceny si nezapomeňte se zájemcem stvrdit písemným dodatkem ke zprostředkovatelské smlouvě. Za platný písemný dodatek může být považován i e-mail. Je na vás, zda dodatek uzavřete osobně "na papíře", potvrzením v emailu, anebo tak, že zašlete dokument e-mailem, který vám klient podepsaný oskenuje a zašle zpět. Všechny formy jsou možné.

 

V sekci PRÁVNÍ PODPORA - DOKUMENTY KE STAŽENÍ jsme pro naše klienty připravili ke stažení vzorový dokument VZOR dodatku k ZS (snížení kupní ceny) >>. Najdete v něm jednoduchý text pro písemný dodatek i text e-mailu ke stvrzení dohody.

 

Kupte si přístup do právní podpory pro realitní makléře, jehož součástí jsou:

 

> užitečné dokumenty ke stažení

> pravidelný zpravodaj

> bonusové kredity za které si vygenerujete smlouvy na míru

 

Za pouhých 1.000 Kč + DPH na rok. KOUPIT BALÍČEK PODPORY BASIC >>