PRO VÁS PŘIPRAVILI

 

POJIŠTĚNÍ PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE

 

PODLE POŽADAVKŮ REALITNÍHO ZÁKONA

 

CHCETE NABÍDKU NA MÍRU? STAČÍ VYPLNIT PÁR ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

 

Mám zájem o připojištění:

POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE NEÚMYSLNĚ ZPŮSOBENOU ÚJMU

 

  • jejíž příčina a/nebo vznik nastal ve lhůtě 12 měsíců před uzavřením pojistné smlouvy
  • způsobenou chybou v odborném poradenství, ať už poskytnutou nebo opomenutou informací či radou
  • pochybením ve smluvní dokumentaci (tzn. veškerých smlouvách a dalších dokumentech návrhu na vklad do katastru nemovitostí)
  • na vybavení nemovité věci a na samotné nemovité věci (včetně bytu v družstevním vlastnictví), která je předmětem zprostředkovatelské činnosti realitního zprostředkovatele
  • při ublížení na zdraví nebo při usmrcení a ev. následné finanční újmě
  • na nemovité věci pojištěného sloužící k výkonu podnikatelské činnosti realitního zprostředkovatele nebo způsobenou držbou takové nemovité věci
  • na jmění poškozeného, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním, včetně následné finanční újmy z toho vyplývající
  • na úschově finančních prostředků
  • způsobenou zaměstnanci třetím osobám při plnění pracovních úkolů

Jako bonus k uzavřené pojistné smlouvě dostanete poukaz na služby ABES